Miesiąc: Sierpień 2015

Ostatnimi czasy znacznie wzrosła ilość towarzystw ubezpieczeniowych oferujących różne formy ubezpieczeń – od odpowiedzialności cywilnej, auto cacso, na życie, czy zdrowotnych. Ubezpieczeniem, które dotyczy dużej grupy społecznej jest ubezpieczenie oc (od odpowiedzialności cywilnej). Wiele firm reklamuje się, jako takie które …

Read Full Article

W Polsce istnieją obecnie dwa najpopularniejsze rodzaje ubezpieczeń oc – ubezpieczenia obowiązkowe oraz dobrowolne. Są one skierowane do różnych grup obywateli – grup zawodowych, a także kierowców pojazdów mechanicznych, czy też dzieci lub właścicieli zwierząt.

Obowiązkowe ubezpieczenie oc dotyczy przede …

Read Full Article

Każdy właściciel pojazdu mechanicznego, takiego jak samochód, motor, czy też ciągnik rolniczy jest ustawowo zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia oc. Takie ubezpieczenie chroni nas przed skutkami wypadków komunikacyjnych, to jest przed wypłatą świadczeń osobom poszkodowanym, które niejednokrotnie wynoszą zawrotne sumy.…

Read Full Article

W obecnej chwili w Polsce istnieją dwie najpopularniejsze formy ubezpieczeń zdrowotnych – obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, które reguluje Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz prywatne ubezpieczenie zdrowotne.

System powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych obejmuje większość obywateli naszego kraju. Ma on na celu zapewnienie …

Read Full Article

Ilość firm oferujących obowiązkowe oraz dobrowolne ubezpieczenie oc na polskim rynku w ostatnich latach znacząco wzrosła. Związane jest to przede wszystkim ze świadomością społeczną. Ludzie coraz częściej wykupują dobrowolne ubezpieczenie oc dla swoich dzieci. Takie ubezpieczenie pokrywa szkody wyrządzone przez …

Read Full Article