calculator-385506_1920

Czy można na stałe zrezygnować z ubezpieczenia oc?

Wielu z nas zapewne zastanawia się, czy możliwa jest całkowita rezygnacja z ubezpieczenia oc. Otóż, należy wziąć pod uwagę fakt, iż ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest w naszym kraju obowiązkiem ustawowym i obowiązuje wszystkich kierowców poruszających się po drogach pojazdami mechanicznymi, takimi jak ciągnik rolniczy, samochód osobowy, czy też skuter lub motocykl. Rezygnacja z ubezpieczenia oc kierowcy jest więc w praktyce niemożliwa. Chyba, że mamy tu na myśli rezygnację z usług jednego towarzystwa ubezpieczeniowego na rzecz innego, które zaoferuje nam po prostu lepsze warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kierowców. Nikt w Polsce nie może się poruszać bez ważnego i opłaconego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kierowcy. Fakt posiadania takiej polisy jest równoznaczny z tym, że wszelkie koszty odszkodowania dla osób trzecich i ich mienia, które my spowodowaliśmy, scedowane zostają bezpośrednio na naszego ubezpieczyciela, któremu opłacamy składki ubezpieczeniowe.

Rezygnacja z ubezpieczenia oc byłaby więc dla każdego kierowcy wręcz nieopłacalna i wiązałaby się z ryzykiem pokrycia wszelkich kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu, czy też leczenia szpitalnego osób poszkodowanych, a nawet odszkodowania dla rodziny osoby zmarłej w nieszczęśliwym wypadku.

Rezygnacja z ubezpieczenia oc jest również niemożliwa wśród przedstawicieli zawodów, dla których polski ustawodawca przewidział taki obowiązek. Są to przedstawiciele zawodów tak zwanego wysokiego ryzyka. Czyli osoby, których działalność wiąże się niejednokrotnie z możliwością popełnia błędy w sztuce zawodowej. Do takich grup zawodowych należą przede wszystkim adwokaci, radcowie prawni, notariusze, ale także rzeczoznawcy, czy agenci nieruchomości lub ich zarządcy. Dla takich osób rezygnacja z ubezpieczenia oc byłaby również jednoznaczna z koniecznością pokrycia skutków swoich błędów z własnej kieszeni, co niejednokrotnie mogłoby oznaczać bankructwo. Odszkodowania wypłacane są bowiem w dość wysokich sumach. Wszystko zależy oczywiście od skali błędu, czy pomyłki oraz jej skutków dla osób trzecich i ich majątku.

Rezygnacja z ubezpieczenia oc w przypadku chęci zmiany towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym podpisywaliśmy umowę na inną firmę, to nic innego jak wypowiedzenie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Taka rezygnacja z ubezpieczenia oc powinna zostać do ubezpieczyciela skierowana koniecznie na piśmie. Inna forma nie daje możliwości wypowiedzenia rzeczonej umowy. Nie możemy w żadnej innej formie poinformować naszego ubezpieczyciela o rezygnacji z jego usług. Warto o tym pamiętać, aby nie zostać obciążonym niechcianymi kosztami z tytułu podwójnego ubezpieczenia. Najlepiej taką korespondencję kierować do firmy zawsze listem poleconym, możemy wtedy liczyć na potwierdzenie odbioru pisma przez ubezpieczyciela i powoływać się na ten fakt. Umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej staje się nieważna z chwilą jej wypowiedzenia, dlatego też niezwykle istotne jest, aby jednocześnie wrzeć nową umowę z inną firmą, tak aby w razie nieszczęśliwego wypadku móc liczyć na wypłatę godziwego odszkodowania.

You might also like