calculator-385506_1920

Jak zachować się w przypadku szkody w mieszkaniu

Dziś coraz więcej osób decyduje się na ubezpieczenie mieszkania. Wszystkie banki przyznające kredyty hipoteczne na zakup mieszkania wymagają już, aby co roku przedstawiać im dowód opłaty takiego ubezpieczenia.

Awarie zdarzają się każdego dnia, nie zawsze jesteśmy im winni, dlatego też ubezpieczenie mieszkania jest kwestią istotną i nie należy jej bagatelizować. Przed podpisaniem umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym, na które się zdecydujemy, warto ją bardzo szczegółowo prześledzić. Często bowiem okazuje się, że nasze ubezpieczenie mieszkania pokrywa koszty naprawy awarii, jaka miała miejsce, nie pokrywa jednak kosztów dochodzenia do przyczyny awarii. I tak okazać się może, że w przypadku zalania mieszkania, wypłacone zostanie nam odszkodowanie jedynie za miejsce, w którym widoczna jest szkoda. Nie otrzymamy za to zwrotu kosztów skucia całej podłogi, czy ściany w łazience, które konieczne były, aby zlokalizować miejsce wycieku wody.

Ubezpieczenie mieszkania jest bardzo korzystne również w przypadku, gdy szkoda, która miała miejsce w naszym mieszkaniu, spowodowała wystąpienie kolejnej szkody w mieszkaniu sąsiada. Ubezpieczyciel jest zobowiązany pokryć również koszty likwidacji szkody w sąsiednim mieszkaniu.

Należy pamiętać, że żadne ubezpieczenie mieszkania nie pokryje kosztów napraw szkód wyrządzonych umyślnie przez nas. Tak więc nikt nie zapłaci nam za skucie ściany, którego dokonaliśmy umyślnie.

Podstawowe ubezpieczenie mieszkania powinno pokrywać koszty zdarzeń losowych, takich jak zalanie, czy pożar. Warto pomyśleć o tym, aby ubezpieczyć również wartościowe przedmioty, jakich jesteśmy w posiadaniu. Sprzęt RTV, AGD także może ulec zniszczeniu wskutek zdarzenia losowego, co rodzi kolejne, niemałe już koszty.

Dobre ubezpieczenie mieszkania powinno obejmować również skutki kradzieży. Oczywiście mieszkanie powinno być zawsze zamknięte na wszystkie zamki. Niejednokrotnie ubezpieczyciel wymaga, aby były to konkretne zamki z certyfikatami jakości i dobrymi zabezpieczeniami. Trzeba te posiadać cały komplet kluczy i nie wolno ich nigdy powierzać osobom trzecim. Takie działanie zwalnia niestety ubezpieczyciela z odpowiedzialności wypłaty odszkodowania.

W przypadku wystąpienia szkody w mieszkaniu, należy niezwłocznie poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe o zaistniałej sytuacji. Czas odgrywa tutaj kluczową rolę. Jeżeli to możliwe, nie należy rozpoczynać prac remontowych, przed zjawieniem się likwidatora szkody. Taka osoba ocenia stan uszkodzenia, wylicza dokładny rozmiar szkody i dopiero wtedy możemy przystąpić do remontu w mieszkaniu.

Istnieją różne formy rozliczania szkody. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe dają ubezpieczonemu możliwość wyboru – rozliczenie na podstawie pozyskanych faktur i rachunków, czy też na podstawie kosztorysu sporządzonego przez likwidatora. Oczywiście od decyzji ubezpieczyciela zawsze można się odwołać w terminie czternastu dni od jej otrzymania i wnioskować o pokrycie dodatkowych kosztów powstałych w trakcie likwidacji szkody, które nie były znane w momencie zgłoszenia takiej szkody.

You might also like