calculator-723925_1920

Kto ma obowiązek ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej?

Wśród wielu rodzajów ubezpieczeń, które oferują nam towarzystwa ubezpieczeniowe w dzisiejszych czasach, znajdują się również ubezpieczenia obowiązkowe. Fakt konieczności ich posiadania wynika bezpośrednio z ustawy.

Tak też, przede wszystkim obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej mają przedstawiciele kilku zawodów, które niosą za sobą duże ryzyko. Przede wszystkim, wśród takich osób wymienić należy radców prawnych, adwokatów, notariuszy, rzeczoznawców, zarządców nieruchomości. Są to osoby szczególnie narażone na popełnienie w swojej pracy błędów, które mogą wiązać się z wypłatą naprawdę wysokich odszkodowań osób trzecim, które zostały poszkodowane przez ich działania.

Ubezpieczenia obowiązkowe od odpowiedzialności cywilnej nie obejmują póki co lekarzy, co wielu dziwi i zatrważa. Są to przecież ludzie, którzy niejednokrotnie odpowiadają za nasze życie lub stan naszego zdrowia. Ubezpieczenia obowiązkowe mogłyby w tym przypadku przynieść wiele korzyści osobom poszkodowanym, ale również i samym lekarzom, którzy nie raz zmuszeni są wypłacać swoim pacjentom duże sumy odszkodowań za popełnione przez siebie błędy w sztuce. Gdyby ubezpieczenia obowiązkowe objęły również ich, nie byłoby więcej takiego problemu i każdy lekarz mógłby spać spokojnie.

Kolejne ubezpieczenia obowiązkowe to ubezpieczenia zdrowotne, którym objęci są prawie wszyscy obywatele naszego kraju. Dzięki ich opłacaniu wszyscy możemy liczyć na bezpłatną podstawową opiekę medyczną, kiedy jej potrzebujemy. Najczęściej takie ubezpieczenie opłacane jest przez pracodawcę, a w praktyce potrącane z naszego wynagrodzenia co miesiąc.

Inne ubezpieczenia obowiązkowe to ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kierowców pojazdów mechanicznych, takich jak samochody, motory, czy ciągniki rolnicze. Każdy właściciel pojazdu musi takie ubezpieczenie wykupić. Dzięki niemu to towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązane jest na pokrycie szkód wyrządzonych przez kierowcę w wypadku na osobach trzecich i ich mieniu. Takie odszkodowania bardzo często wypłacane są w wysokich kwotach, gdyż wiążą się z naprawą pojazdu, zapewnieniem pojazdu zastępczego na czas takiej naprawy, kosztami pobytu w placówce medycznej, kosztami leczenia, czy długotrwałej rehabilitacji.

Nie warto jest uchylać się od ubezpieczeń, które wymógł na nas ustawodawca. Kara bowiem za skutki nieszczęśliwego wypadku, czy błędu w sztuce zawodowej, może znacznie przekroczyć nasze dochody. Szczególnie dotkliwe może być wypłacenie odszkodowania rodzinie poszkodowanego, który w wyniku naszego działania stracił życie. Nikt nie zakłada najgorszego, trzeba jednak brać pod uwagę i takie ewentualności.

Koszty opłacenie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej naprawdę nie są tak duże, jak mogłoby to się wydawać. Na pewno są one dużo mniejsze, niż potencjalne odszkodowania, których nie bylibyśmy nigdy w stanie pokryć z własnej kieszeni. Nie warto jest więc uchylać się od tego obowiązku.

You might also like