calculator-385506_1920

O czym należy pamiętać kupując samochód

Kiedy kupujemy samochód z drugiej ręki od innego kierowcy, bardzo ważne jest wypowiedzenie ubezpieczenia oc. Kupno pojazdu mechanicznego, który został już objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, które to jest w Polsce obowiązkowe i wynika z ustawy, wiąże się z automatycznym przeniesieniem umowy na nowego właściciela tegoż pojazdu. Wypowiedzenie ubezpieczenia oc w firmie ubezpieczeniowej, jest więc krokiem koniecznym, jeżeli mamy zamiar zawrzeć nową umowę z innym towarzystwem ubezpieczeniowym. Często mamy już swoją wybraną firmę, z której usług korzystamy od lat i to właśnie w niej mamy zamiar ubezpieczyć swój nowy nabytek w postaci samochodu.

Należy koniecznie pamiętać, iż wypowiedzenie ubezpieczenia oc powinno być zawsze pisemne. Nie wystarczy samo zgłoszenie telefoniczne takiej czynności, czy też pojawienie się w siedzibie towarzystwa ubezpieczeniowego i zgłoszenie takiego faktu przedstawicielowi w biurze obsługi klienta. Takie wypowiedzenie ubezpieczenia oc nie może być wiążące. Należy koniecznie pamiętać, iż wraz z wypowiedzeniem umowy, którą zawarł poprzedni właściciel, konieczne jest natychmiastowe zawarcie nowej umowy, bowiem ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe i jego brak może się wiązać z poważnymi konsekwencjami.

Wypowiedzenie ubezpieczenia oc może jednak okazać się niekonieczne dla nowego właściciela samochodu, czy innego pojazdu. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe, po obowiązkowym zgłoszeniu przez poprzedniego właściciela faktu sprzedaży samochodu, dokonuje rekalkulacji składek dla nowego właściciela. Brany jest pod uwagę staż kierowcy, jego historia prowadzenia pojazdu, czyli na przykład fakt bezwypadkowej jazdy. Tak też oferta przygotowana specjalnie dla nas może się okazać niejednokrotnie korzystniejsza z uwagi na zniżki, które zostaną nam zaoferowane, a których nie posiadał poprzedni właściciel pojazdu.

Wypowiedzenie ubezpieczenia oc w przypadku, gdy nie kupujemy nowego samochodu, a jedynie decydujemy się na zmianę firmy, z której usług korzystamy, powinno zostać skierowane również na piśmie, przynajmniej na jeden dzień przed dniem końca zawartej umowy. Jeżeli takiej umowy nie wypowiemy, oznacza to, iż umowa zostaje automatycznie przedłużona o okres kolejnych dwunastu miesięcy.

Wypowiedzenie ubezpieczenia oc nie wymaga od nas żadnych zbędnych formalności. Nie musimy również podawać przyczyny rozwiązania umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym, czy też nikogo przepraszać. Umowa została przez nas podpisana na określony okres czasu, to jest dwanaście miesięcy i mamy prawo do tego, aby skorzystać z bardziej korzystnej oferty, jaką przedstawi nam inna, konkurencyjna firma. Nie należy się bać wypowiadania ubezpieczenia, ponieważ w dzisiejszych czasach ilość ofert przeróżnych ubezpieczycieli jest naprawdę ogromna i mamy szansę na zaoszczędzenie naprawdę dużej kwoty. Żaden ubezpieczyciel nie może nam odmówić wypowiedzenia umowy. Może nas jedynie próbować przekonać, proponując na przykład inną, korzystniejszą od tej poprzedniej ofertę.

You might also like