car-831928_1280

Obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne

Na polskich drogach z każdym dniem przybywa samochodów. Jest ich kilkadziesiąt razy więcej aniżeli jeszcze kilkanaście lat temu. Tak ogromny przyrost ilości pojazdów musi się niestety przekładać na coraz mniejsze poczucie bezpieczeństwa poruszających się po drodze kierowców a przede wszystkim pieszych. Pieszych, którzy w starciu z samochodem bardzo często są bez jakichkolwiek szans. Niestety, ale nie da się zapobiec większości drogowych zdarzeń, ponieważ kierowcy nie dostosowują się do panujących ograniczeń prędkości a także zapominają o tym, że na drodze obowiązuje zasada zachowania szczególnej ostrożności. Stąd też nie pozostało nic innego jak wymyśleć coś, co nie miało by funkcji zapobiegawczej ale funkcję naprawczą. Wraz z rosnącą lawinowo liczbą aut trzeba było stworzyć program finansowania naprawiania szkód wyrządzonych przez te rzesze jeżdżących po drogach samochodów.

Stąd też idea ubezpieczenia komunikacyjnego od odpowiedzialności cywilnej, czyli popularne OC. Idea naprawiania szkód wyrządzonych przez kierowców, którzy spowodowali wypadek, kolizję albo jeszcze inne kraksy. Wszystko wygląda dzisiaj już niemalże podręcznikowo. Przepisy prawa wymuszają na każdym posiadaczu pojazdu wykupienie obowiązkowej polisy OC. Taka polisa musi być wykupiona na dany samochód i nie może być ani jednego dnia, w którym samochód nie posiadałby takiej polisy. Oczywiście ubezpieczenia OC zawierają różne zakresy odpowiedzialności, ale wymogami prawa wszystkie muszą gwarantować wypłatę świadczeń ofiarom sprawcy posiadającego OC.

Dzięki temu, że samochody mają wykupione ubezpieczenia OC, większość kwestii prawnych związanych z kolizjami i wypadkami są prawnie uregulowane. W większości przypadków spowodowanie nawet najmniejszej kolizji drogowej mogłoby sprawcę tejże kolizji zrujnować finansowo. Dzięki OC nie są straszne sytuacje, kiedy właściciel taniego samochodu spowoduje kolizję z samochodem z najdroższej półki. Wiadomo, że naprawa skutków takiej kolizji mogłaby kosztować dziesiątki tysięcy złotych, a więc sumę, którą raczej ciężko odłożyć czy spłacić a nawet pożyczyć z banku.

W tym miejscu właśnie pojawia się rola, jaką pełni polisa ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Wszelkie koszty naprawy pojazdu poszkodowanego mają miejsce z polisy ubezpieczeniowej sprawcy. Dzięki temu sprawca unika odpowiedzialności za spowodowaną kolizję czy wypadek. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy wypadek spowodowany jest po alkoholu, wtedy niestety nie ma litości dla sprawcy pojazdu. I na całe szczęście, bo i tak niekiedy odpowiedzialność ubezpieczycieli jest nazbyt duża w stosunku do udziału sprawcy w spowodowaniu wypadku czy kolizji. Warto mieć na względzie, że jednak większość wypadków powstaje poprzez nieodpowiedzialność i brawurę, a za to ubezpieczyciele nie wymagają od sprawców wypadku partycypowania w kosztach wypłaty odszkodowania dla poszkodowanego. Choć Naszym zdaniem jak najbardziej powinni. Być może gdyby sprawca kolizji bądź wypadku za swoją brawurę i nieodpowiedzialność został ukarany partycypacją w kosztach odszkodowania to może za drugim razem byliby już zdecydowanie bardziej ostrożni.

You might also like

Dodaj komentarz