dollar-1175293_1280

OC prywatnie

Pojęcie ubezpieczenia OC niemal nierozłącznie kojarzy się w powszechnym mniemaniu z ubezpieczeniem samochodowym. Rzeczywiście, to najpopularniejsza forma tego ubezpieczenia, ale nie jedyna. W ofercie firm ubezpieczeniowych znajdują się także pakiety ubezpieczeniowe przeznaczone dla osób, pragnących zabezpieczyć się przed ewentualnym spowodowaniem szkody w życiu codziennym. Zasadniczo każda firma posiada w swojej ofercie takie ubezpieczenie.
Jak weryfikować zapisy?
Zapisy dotyczące ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej znajdują zastosowanie w sytuacji, gdy dana osoba staje się sprawcą wydarzenia powodującego szkodę innym osobom. Przez szkodę rozumieć można zarówno spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innego człowieka, choćby przez nieuwagę, ale także uszkodzenie mienia. Przykładów jest wiele: zalanie mieszkania sąsiada, potrącenie przechodnia podczas jazdy rowerem, wybicie szyby… W każdej takiej sytuacji osoba poszkodowana może żądać odszkodowania bądź zadośćuczynienia, w zależności od tego, czy sytuacja wiąże się z uszkodzeniem własności, czy też urazem ciała. Z pomocą przychodzi wówczas ubezpieczenie OC, dzięki któremu tych niespodziewanych, często znacznych, wydatków można uniknąć. Zdarza się, że wynajmując mieszkanie, umową najemca jest zobligowany do wykupienia takiego ubezpieczenia.
Istnieje jednak kilka warunków, które należy uwzględnić, aby zawarta umowa rzeczywiście zapewniała spokój. Warto przede wszystkim dokładnie przeanalizować specyfikę naszej sytuacji, aby określić możliwe wydarzenia, które mogą się przytrafić. Z reguły jednak lista prawdopodobnych szkód jest długa, ścisłe zawężenie zakresu świadczeń w praktyce jest więc bardzo trudne. Polisa powinna zatem uwzględniać takie wypadki, określając również okoliczności wyłączające odpowiedzialność ubezpieczyciela.
Wśród najczęstszych wyłączeń znajdują się przede wszystkim szkody powstałe w wyniku celowego działania lub też będące następstwem rażącego niedbalstwa osoby ubezpieczonej.
Jednym z częściej występujących zdarzeń losowych, w przypadku których pomocnym okazuje się ubezpieczenie OC, jest zalanie mieszkania. Warto szczegółowo weryfikować wszelkie zapisy sygnowanej umowy, ponieważ może się zdarzyć, że w tym przypadku poszkodowany nie otrzyma pieniędzy z polisy ubezpieczeniowej w sytuacji, gdy zdarzenie było dziełem przypadku. Część firm ubezpieczeniowych nie dokonuje takich rozgraniczeń i wypłaca należne środki finansowe niezależnie od zaistniałej przewiny, nie jest to jednak standard.
Pakiety ubezpieczeń
Strategia sprzedaży cross-sellingowej sprawia, że polisy OC są oferowane jako jeden z elementów proponowanego pakietu. Często zatem klient, kupując ubezpieczenie domu lub mieszkania, może otrzymać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – i to bardzo często w zakresie dopasowanym do podstawowego produktu. W przywołanym przypadku ubezpieczenia nieruchomości polisa OC może oferować ubezpieczenie na wypadek szkody wyrządzonej przez dzieci.
W przypadku pakietów za ubezpieczenie OC również należy dokonać płatności, z reguły jednak są to ceny niższe niż przy zawieraniu umów odrębnych, stąd warto wziąć tę możliwość pod uwagę. Ostateczne kwoty zależne są od zakresu ochrony i wysokość sumy ubezpieczenia. W przypadku pakietów rozszerzonych, które niejednokrotnie obejmują ochroną także wydarzenia poza granicami Polski, ceny mogą zamknąć się nawet w kwocie kilkudziesięciu złotych, w zależności od oferty konkretnego ubezpieczyciela. To niewygórowana cena za ewentualne koszty związane z wypadkiem czy awarią, warto zatem pomyśleć dalekosiężnie i rozważyć tego rodzaju polisę.
Procedura odszkodowawcza
Procedura odszkodowawcza w przypadku ubezpieczenia OC jest bardzo podobna jak w przypadku korzystania z innych polis. Poszkodowanemu udostępnia się dane firmy oraz numer wykupionej polisy. Po zgłoszeniu wydarzenia całą procedurą z reguły zajmuje się już ubezpieczyciel, dzięki czemu kwestie odszkodowawcze przebiegają najczęściej szybko i bez zbędnych formalności. To kolejny plus tego rozwiązania.
Czy warto?
Czy warto zdecydować się na taką formę ubezpieczenia? Specjaliści podkreślają, że decyzja o wykupieniu OC jest każdorazowo sprawą indywidualną, nie ulega jednak wątpliwości, że w kluczowym momencie pozwala zaoszczędzić nie tylko pieniądze, ale i nerwy.

You might also like

Dodaj komentarz