money-in-hand-1207855_1280

Problemy z wypłatą odszkodowania

Polisy kupujemy po to, aby zabezpieczyć się na wypadek jakiegoś zdarzenia. Jesteśmy o wiele spokojniejsi, gdy mamy pewność, że w razie nieprzewidzianej sytuacji możemy liczyć na wsparcie finansowe. Niektóre z ubezpieczeń są obowiązkowe, jak na przykład samochodowe OC. Kierowcy często zabezpieczają się dodatkowo, wykupując jeszcze polisę AC i NNW. Dzięki temu mogą liczyć na wypłatę odszkodowania, gdy dojdzie do wypadku czy kradzieży auta.

Nic dziwnego w tym, że tak wielu kierowców decyduje się płacić składki na dobrowolne ubezpieczenia samochodowe. Zapewnia im to poczucie bezpieczeństwa. Jednak właśnie w przypadku tego rodzaju polis dosyć często dochodzi do sytuacji, w których ubezpieczyciele odmawiają wypłaty odszkodowania lub mocno je zaniżają. Kierowcy czują się wtedy pokrzywdzeni, bo regularnie opłacając składki, oczekują, że mogą oczekiwać należnej im sumy, niezależnie od rodzaju zdarzenia. Nie zawsze tak jest, a uzasadnienia odmownej decyzji ubezpieczyciela zawsze należy szukać w umowie. Może się zdarzyć, że to kierowca ma rację. Wtedy powinien on domagać się wypłaty odszkodowania.

Gdy kierowca uważa decyzję towarzystwa ubezpieczeniowego za krzywdzącą, musi się od niej odwołać. Trzeba zrobić to pisemnie i udowodnić swoje zdanie. W odwołaniu powinna znaleźć się też kwota, jakiej kierowca się domaga. Można dodać załączniki, takie jak opinie rzeczoznawcy czy lekarza wraz z wynikami badań. Po wysłaniu wszystkich dokumentów pozostaje czekać na odpowiedź ubezpieczyciela.

Odwołanie nie zawsze bywa skuteczne, ale istnieją jeszcze inne metody, dające nadzieję na to, że odszkodowanie uda się uzyskać. O nieuczciwych praktykach firmy ubezpieczeniowej można zawiadomić Rzecznika Finansowego. Składając skargę, trzeba opisać szczegółowo całą sprawę oraz dołączyć kopie pism, które dowodzą racji kierowcy.

Gdy ten sposób zawiedzie, nie pozostaje nic innego, jak pozwanie ubezpieczyciela do sądu. Decydując się na wytoczenie sprawy o odszkodowanie, kierowca powinien wiedzieć, że w grę wchodzą dodatkowe koszty. Trzeba zapłacić za pozew, a w razie przegranej również określoną sumę na rzecz ubezpieczyciela.

Na problemy z uzyskaniem wypłaty odszkodowania skarży się wielu kierowców. Gdy decyzja ubezpieczyciela wydaje się niesłuszna, zawsze warto dochodzić swoich praw.

You might also like

Dodaj komentarz