family-593188_1920

Ryzyko w komunikacji samochodowej

Według ogólnodostępnych statystyk zainteresowanie ubezpieczeniami w Polsce regularnie rośnie. Świadomość Polaków względem tego, jak niebezpieczna bywa rezygnacja z ubezpieczenia samochodowego lub zdrowotnego rośnie z roku na rok. Dużą rolę odgrywają tutaj media, które co jakiś czas pokazują smutne przypadki osób, które doznały poważnej szkody czy uszczerbku na zdrowiu i dzisiaj muszą zmagać się z wielkimi kosztami napraw czy leczenia bez szans na jakiekolwiek wsparcie finansowe państwa, a tym bardziej ubezpieczyciela. Duży wpływ na to, że ubezpieczenia są coraz częściej kupowane, ma także działanie ustawodawcy, który na wielu frontach nakłada na nabywcę danego towaru czy usługi konieczność dokonania zakupu ubezpieczenia. Często robią tak banki, które udzielając kredytu samochodowego zastrzegają jednocześnie, że nie jest możliwa w żadnej sytuacji rezygnacja z ubezpieczenia samochodowego przez klienta. Wynika to z prostej zasady, że przez cały okres kredytowania dana nieruchomość lub ruchomość jest także zabezpieczeniem i jeśli klient miałby problemy z wypłacalnością, bank może swobodnie przejąć dobro, na które został udzielony kredyt. Bank w ten sposób zabezpiecza nie tyle samego klienta, co własne interesy, przed ewentualnymi szkodami.

Także ustawodawca przewidział określone sytuacje, w których rezygnacja z ubezpieczenia samochodowego nie jest możliwa. Dodatkowo, w polskim prawie powstała instytucja obowiązkowego ubezpieczenie oc, a więc od odpowiedzialności cywilnej. Jeśli osoba posiadająca takie ubezpieczenie stałaby się przypadkowym prowodyrem zdarzenia drogowego, czy nawet bardzo poważnego wypadku komunikacyjnego, ubezpieczenie tego typu pokrywa sporą część wszystkich kosztów, jakie mogą wiązać się z zadośćuczynieniem za szkody wyrządzone na samochodzie innych uczestników ruchu drogowego. Jeszcze ważniejsze wydaje się być zabezpieczenie się przed ewentualnymi kosztami hospitalizacji i rekonwalescencji osób, które np. zostały potrącone przez ubezpieczonego. W istocie więc rezygnacja z ubezpieczenia samochodowego byłaby bardzo ryzykowna i mogłaby prowadzić do lawinowego wzrostu kosztownych postępowań sądowych. Prawo zmusza więc każdego posiadacza auta do tego, aby ubezpieczył się w dowolnie wybranej instytucji ubezpieczającej i nie pozwala na to, by kiedykolwiek nastąpiła rezygnacja z ubezpieczenia samochodowego oc.

Dodatkowo, skoro w przypadku rutynowej kontroli drogowej policjant prosi kierującego zarówno o uprawnienia na prowadzenie pojazdu, dowód rejestracyjny oraz dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia – trudno jest brak takiego ubezpieczenia ukryć. W efekcie więc rezygnacja z ubezpieczenia samochodowego może wyjść na jaw o wiele wcześniej niż w sytuacji wypadku. Niestety liczni kierowcy uważają, że skoro przez całe życie nie przytrafił im się wypadek, to ubezpieczenie takie jest niepotrzebne i nie wykupują go w ogóle. Jedyną sytuacją, w której rezygnacja z ubezpieczenia samochodowego jest możliwa, jest ubezpieczenia autocasco, czyli popularne AC. Jest ono dobrowolne i nie można przymusić żadnego posiadacza auta do tego, aby podpisał umowę na ubezpieczenie AC. A więc jednocześnie posiadacze aktualnego AC mogą z powodzeniem wypowiedzieć taką umowę i liczyć nawet na zwrot nadpłaconych składek – o ile tak przewiduje podpisana z ubezpieczycielem umowa.

You might also like