insurance-539659_1920

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

W Polsce istnieją obecnie dwa najpopularniejsze rodzaje ubezpieczeń oc – ubezpieczenia obowiązkowe oraz dobrowolne. Są one skierowane do różnych grup obywateli – grup zawodowych, a także kierowców pojazdów mechanicznych, czy też dzieci lub właścicieli zwierząt.

Obowiązkowe ubezpieczenie oc dotyczy przede wszystkim przedstawicieli zawodów, które są najczęściej narażone na popełnienie błędów i wypłatę odszkodowań innym stronom. Tak więc obowiązkowym ubezpieczeniem oc objęci są przede wszystkim adwokaci, radcowie prawni, rzeczoznawcy, zarządcy nieruchomości, sprzedawcy nieruchomości, czy też notariusze. Obowiązek ten wynika z wysokiej odpowiedzialności zawodowej i potencjalnych szkód, jakie mogą oni nieświadomie wyrządzić. Oczywiście ubezpieczenie oc w ich przypadku obejmuje jedynie określony katalog zdarzeń. Nie mogą więc liczyć na to, że towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie za szkody wynikające z ich rażącego zaniedbania, czy niefrasobliwości.

Coraz częściej, pomimo braku takiego obowiązku, ubezpieczenie oc wykupują również lekarze różnych specjalizacji, kierując się wysokim ryzykiem zawodowym. Takie ubezpieczenie oc chroni przed odpowiedzialnością cywilną w przypadku popełnienia błędu w sztuce lekarskiej i zapewnia wypłacenie pacjentowi lub jego rodzinie odszkodowania za poniesione straty zdrowotne lub utratę życia.

Ponadto, ubezpieczenie oc coraz częściej wykupują sobie osoby prywatne. Rodzice często decydują się na wykupienie takiego ubezpieczenia swoim dzieciom. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca wtedy odszkodowanie w wypadku zniszczeń dokonanych przez dzieci, takich jak uszkodzone produkty na półkach sklepowych, czy też wybita przez kopniętą piłkę szyba w oknie sąsiadów. Rodzic nie musi się w takim wypadku martwić o koszty naprawy wyrządzonych przez dziecko szkód, ani zastanawiać skąd zbierze pieniądze na wypłatę odszkodowania. Cały ciężar leży jedynie na ubezpieczycielu.

Wielu kierowców, którzy zobowiązani są do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, decyduje się również na wykupienie pakietu rozszerzonego takiego ubezpieczenia. Mogą być oni pewni, że sami nie poniosą odpowiedzialności finansowej za wyrządzone szkody. Wiąże się to również z lepszą opieką w razie wypadku – kierowcy natychmiast dostarczany jest pojazd zastępczy, zapewniana jest odpowiednia opieka medyczna, czy hotel lub transport do domu.

Zdarzają się również ubezpieczenia właścicieli zwierząt domowych, takich jak psy. W razie wyrządzenia szkody przez zwierzę, czy ugryzienia innej osoby, to ubezpieczyciel pokrywa koszty leczenia.

Z uwagi na to, że współczesny świat niesie ze sobą wiele zagrożeń, coraz więcej osób decyduje się, aby poza obowiązkowymi ubezpieczeniami od odpowiedzialności cywilnej, wykupić również pakiety dodatkowe dla całej rodziny. Często składki na takie ubezpieczenie wydają się naprawdę niskie w stosunku do odszkodowań, które towarzystwo ubezpieczeniowe zmuszone jest wypłacić w razie wypadku, czy popełnionego błędu zawodowego.

You might also like