drink-driving-808801_1920

Ubezpieczenia zdrowotne w Polsce

W obecnej chwili w Polsce istnieją dwie najpopularniejsze formy ubezpieczeń zdrowotnych – obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, które reguluje Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz prywatne ubezpieczenie zdrowotne.

System powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych obejmuje większość obywateli naszego kraju. Ma on na celu zapewnienie im bezpłatnej, podstawowej opieki medycznej. W teorii, każdy ubezpieczony powinien mieć możliwość leczenia w placówkach opieki medycznej na podstawie takiego ubezpieczenia. Obowiązkowe składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane są przez samego ubezpieczonego, lub też przez pracodawcę – wszystko zależy od formy zatrudnienia danej osoby. Pieczę nad systemem ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce sprawuje Narodowy Fundusz Zdrowia i to on podejmuje decyzję dotyczącą refundacji określonych form leczenia, zabiegów, czy też leków.

W praktyce jednak, pomimo opłacanych składek, obywatele niejednokrotnie są niemile zaskakiwani, dowiadując się w placówkach opieki medycznej od swoich lekarzy, że określona forma leczenia przysługuje im, jednakże muszą czekać na wizytę u specjalisty, czy też zabieg nawet kilka lat.

Stąd też coraz więcej osób decyduje się na prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Jest to forma całkowicie dobrowolna. Takie ubezpieczenie zdrowotne dla całej rodziny można wykupić coraz częściej grupowo u swojego pracodawcy, co daje wiele form zniżek i upustów, z uwagi na ilość osób objętych świadczeniem. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferuje tak zwane abonamenty medyczne, które wykupywane są w prywatnych placówkach opieki medycznej. Takie ubezpieczenie zdrowotne posiada konkretny zakres obejmowanych świadczeń. Towarzystwo ubezpieczeniowe pokrywa zazwyczaj koszty wizyt u specjalistów, stomatologów, podstawowych badań medycznych oraz niektórych zabiegów. Większość pakietów umożliwia również wypłatę świadczenia za każdy dzień pobytu w szpitalu, czy też niektóre zabiegi.

Publiczna opieka medyczna w Polsce cieszy się coraz mniejszą popularnością, właśnie z uwagi na długie kolejki w oczekiwaniu na podstawową pomoc, cy też brak refundacji niektórych zabiegów. Polacy decydują się więc na prywatne ubezpieczenie zdrowotne, licząc na szybszą pomoc i lepsze warunki pobytu w szpitalu. Należy jednak pamiętać, iż zakres opieki medycznej częściowo lub w pełni refundowanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe jest ściśle określony w umowie zawartej z przedstawicielem firmy. Najczęściej ubezpieczyciel żąda złożenia oświadczenia o obecnym stanie zdrowia osoby ubezpieczającej się, jej przebytych chorobach i schorzeniach. Nie możemy już w takim przypadku żądać wypłaty świadczenia za leczenie wykazanych uprzednio chorób i powikłań z nimi związanych. Ubezpieczyciel zastrzega sobie również brak wypłaty odszkodowania za leczenie, które nastąpiło na skutek wypadku, który miał miejsce pod wpływem alkoholu. Warto jest więc dokładnie studiować umowę takiego ubezpieczenia zdrowotnego. Niejednokrotnie bowiem koszt składek takiego ubezpieczenia może znacznie przekroczyć wysokość otrzymanych świadczeń.

You might also like