slip-up-709045_1920

Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej

Moda na ubezpieczenia w Polsce jest stosunkowo młoda i wiele osób cały czas woli ryzykować, nie ubezpieczać swojego majątku albo zdrowia i mieć nadzieję, że nigdy pomoc finansowa nie będzie potrzebna. Dla osób z małymi dochodami argumenty przeciwko ubezpieczaniu się są zawsze takie same – natury ekonomicznej. Ci, którzy zarabiają więcej i mają także większy majątek, jak drogie samochody i duże nieruchomości, doskonale rozumieją dlaczego trzeba się ubezpieczać. Na zachodzie nie popularne są nie tylko ubezpieczenia zdrowotne czy nieruchomości, ale także zawodowe oc. Dzięki temu osoby pracujące w bardzo wrażliwych zawodach jak lekarz czy prawnik są w stanie z większym spokojem wykonywać swoje obowiązki, gdyż mają wtedy świadomość, że w razie niespodziewanego wypadku takie zawodowe oc pokryje ewentualne koszty dochodzenia przeciwko nim.

Szczególnie wyjątkowym przypadkiem zawodu, który chętnie korzysta z takich usług jak zawodowe oc, jest zawód lekarza. Oczywiście trudno jest podejrzewać lekarzy o chęć celowego szkodzenia pacjentom, niemniej historia zna wiele przypadków niezawinionych błędów lekarskich oraz operacji i zabiegów, które w wyniku nieszczęśliwego zbiegu okoliczności skończyły się dla pacjenta fatalnie. W takich sytuacjach bardzo powszechne jest pozywanie o odszkodowanie nie tylko lekarza, ale także całe placówki szpitalne. Zawodowe oc jest więc rozwiązaniem, które pozwala na zdecydowanie

Głównym założeniem, które przyświeca ubezpieczycielom prywatnym oferującym zawodowe oc jest możliwość zarobienia bez dużego ryzyka poniesienia kosztów. W przypadku zawodowego ubezpieczenia jest to bowiem przede wszystkim forma asekuracji, finansowej poduszki bezpieczeństwa na wypadek poważnego pozwu. W rzeczywistości jednak stosunkowo rzadko dochodzi do tak skrajnych przypadków jak chęć pozwania lekarza. Ze statystycznego punktu widzenia dla firmy ubezpieczeniowej jest więc to strzał w dziesiątkę – ryzyko, że konieczne będzie wypłacenie odszkodowania są minimalne. A w skali roku nawet kilka pojedynczych przypadków ostatecznie zostanie zbilansowanych przez regularnie dokonywane wpłaty składkowe. Istotnym z biznesowego punktu widzenia jest także to, że takie zawodowe oc przeważnie wykupowane jest przez ludzi o określonej pozycji społecznej i zawodowej – są to więc swojego rodzaju klienci prestiżowi i bardzo regularni. Nie ma potrzeby obawiania się o stabilność ich składek, a bardzo często ten sam ubezpieczyciel jest w stanie sprzedaż takiemu klientowi produkty wiązane, a więc także ubezpieczenia samochodu czy nieruchomości.

Decydując się na ubezpieczenie zawodowe oc warto jednak porównać oferty różnych firm, gdyż jak ma to zwykle miejsce na rynku ubezpieczeniowym – oferty są skrajnie różne a podejście ubezpieczycieli do klienta uzależnione jest przede wszystkim od sformułowań w umowie. Warto jest więc przed podjęciem ostatecznej decyzji poprosić oferentów o przedstawienie finalnej wersji umów i przejrzenie ich w spokojnych warunkach domowych. Już samo porównanie sugerowanych stawek odszkodowania za konkretne szkody mówi bardzo wiele o podejściu ubezpieczyciela do klienta.

You might also like