insurance-451288_1920

Warunki wypowiedzenia umowy ubezpieczenia oc

Każdy właściciel pojazdu mechanicznego, takiego jak samochód, motor, czy też ciągnik rolniczy jest ustawowo zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia oc. Takie ubezpieczenie chroni nas przed skutkami wypadków komunikacyjnych, to jest przed wypłatą świadczeń osobom poszkodowanym, które niejednokrotnie wynoszą zawrotne sumy.

Niejednokrotnie zachodzi jednak taka sytuacja, że konieczne jest wypowiedzenie umowy oc. Jak się wtedy zachować? Wypowiedzenie umowy oc, tak jak każde inne wypowiedzenie umowy należy złożyć ubezpieczycielowi na piśmie. Każda umowa odpowiedzialności cywilnej kierowców zawierana jest na dwanaście miesięcy. Wypowiedzenie umowy oc powinno więc nastąpić na jeden dzień przed upływem tego okresu. Jeżeli w takim terminie, nie wypowiemy takiej umowy, jest ona automatycznie przez towarzystwo ubezpieczeniowe przedłużana o okres kolejnych dwunastu miesięcy. Oczywiście możemy ją wypowiedzieć w dalszej przyszłości, mają tu zastosowanie zapisy kodeksu cywilnego.

Wypowiedzenie umowy oc dotyczy również sytuacji, kiedy zakupujemy od kogoś używany samochód, czy inny pojazd mechaniczny. Takie ubezpieczenie pojazdu automatycznie, po zgłoszeniu przez poprzedniego właściciela, przechodzi na nowego właściciela pojazdu. Osoba sprzedająca pojazd, ma obowiązek w ciągu czternastu dni od jego zbycia na poinformowanie ubezpieczyciela o zaistniałej sytuacji.

Nowy właściciel może oczywiście pozostać przy uprzednim ubezpieczeniu oc samochodu, czy ciągnika. Musi się jednak liczyć z tym, że ubezpieczyciel dokona rekalkulacji jego składek, biorąc pod uwagę historię kierowcy. I tak, kierowca, któremu zdarzały się stłuczki, czy wypadki może zostać zobligowany do regulowania składek w wyższej wysokości. Kierowca z dużym doświadczeniem i bezwypadkową historią może jednak liczyć na składki w wysokości niższej, niż te opłacane przez poprzedniego właściciela pojazdu.

Wypowiedzenie umowy oc wymaga jedynie złożenia pisemnego oświadczenia przez nowego właściciela pojazdu, w takiej sytuacji. Należy pamiętać o konieczności zachowania takiej właśnie formy wypowiedzenia umowy ubezpieczenia oc.

Koniecznym jest również jednoczesne zawarcie umowy ubezpieczenia oc pojazdu z innym towarzystwem ubezpieczeniowym. Wypowiedzenie umowy oc oznacza bowiem chwilowy brak takiego ubezpieczenia, które jest ustawowym obowiązkiem każdego kierowcy, na mocy ustawy.

Nawet chwilowy brak takiego ubezpieczenia przez kierowcę, może się wiązać z poważnymi konsekwencjami. Pomijając kwestię wysokich mandatów oraz zarekwirowania pojazdu przez Policję, w przypadku braku dowodu takiego ubezpieczenia, należy się również liczyć z tym, że koszty nawet najmniejszej stłuczki będą pokrywane z własnej kieszeni. W przypadku większego wypadku drogowego, koszty odszkodowania dla poszkodowanych mogą sięgać naprawdę horrendalnych sum.

Warto więc przed wypowiedzeniem obowiązkowego ubezpieczenia oc pojazdu, zawrzeć nowe ubezpieczenie z innym ubezpieczycielem i pamiętać, aby nigdy nie poruszać się po drogach bez dowodu potwierdzającego wykupienie takiego ubezpieczenia.

You might also like