accounting-761599_1920

Wypadki i awarie na placu budowy

Place budowy potrafią być bardzo zdradliwą przestrzenią i nawet najbardziej doświadczeni rzemieślnicy, inżynierowie oraz robotnicy fizyczni, niekiedy ulegają wypadkom. Oczywiście bardzo często kwestie odszkodowania czy ubezpieczenia regulują w takich sytuacjach klasyczne zasady wynikające ze stosunku umowy o pracę. Aby jednak mieć pewność, że każda nieprzewidziana sytuacja na placu zostanie odpowiednio rozstrzygnięta, warto zainwestować w ubezpieczenie budowy. Z prawnego punktu widzenia za takie, bądź co bądź kosztowne, ubezpieczenie budowy odpowiada wykonawca. W rzeczywistości jednak za sprawą licznych umów i decyzji podejmowanych przez kontrahentów, obowiązek ten można z powodzeniem scedować na podmioty trzecie. Najczęściej pieniądze na ubezpieczenie budowy przekazuje inwestor, czyli firma decydująca się na zrealizowanie konkretnego planu architektonicznego czy wybudowanie drogi. Jeśli jednak na mocy postanowień ogólnych inwestor sam nie wykonuje prac na miejscu, a zatrudnia do tego celu firmę budowlaną lub licznych podwykonawców, to na nich może spaść obowiązek dopełnienia wszystkich ubezpieczeniowych formalności. Ważnym jest więc z punktu widzenia robotnika przebywającego na placu, aby przed rozpoczęciem pracy, upewnił się kto i gdzie opłacił ubezpieczenie budowy i w związku z tym – kto będzie płatnikiem w przypadku zaistnienia jakiejkolwiek nieprzewidzianej sytuacji.

O tym, by do wypadków na placu budowy nie dochodziło, decyduje przede wszystkim doświadczenie pracowników oraz poszanowanie dla zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. To ostatnie jest zresztą kluczowe, gdyż samo ubezpieczenie budowy nie zwalnia nikogo z obowiązków przestrzegania reguł BHP. Te natomiast na budowie są wyjątkowo restrykcyjne i jeśli w jakimkolwiek przypadku pracodawca nie gwarantuje spełnienia wszystkich standardów BHP, pracownicy mają wręcz obowiązek zaprzestania pracy i zgłoszenia takiej sytuacji do odpowiedniego inspektoratu. Oczywiście częstokroć pracownicy nie zgłaszają nieprawidłowości nawet przełożonemu, bojąc się o stabilne wypłacanie wynagrodzenia. Jest to jednak myślenie krótkowzroczne, gdyż aby ubezpieczenie budowy mogło zostać wypłacone na rzecz poszkodowanego, ubezpieczyciel musi pozytywnie zweryfikować przestrzeganie zasad BHP na miejscu prac. Jeśli jakiekolwiek niedociągnięcia ze strony pracownika lub przełożonego mogły wpłynąć na wzrost ryzyka nastąpienia wypadku – absolutnie każdy ubezpieczyciel ma szansę na anulowanie takiego odszkodowania.

Innym, równie ważnym aspektem, który często uwzględniany jest przez ubezpieczenie budowy, to wszelkiej maści opóźnienia terminów lub nienależyte wykonawstwo. Oczywiście tutaj trudno o jeden standard – nieliczni tylko ubezpieczyciele specjalizują się w tym akurat segmencie ubezpieczeń. Świadcząc jednak ubezpieczenie budowy dla bardzo dużego wykonawcy budowlanego firma niejednokrotnie zobowiązuje się partycypować w kosztach związanych chociażby z koniecznością przeprowadzenia napraw gwarancyjnych. Na placu budowy uszkodzeniu czy awarii ulec może także sprzęt ciężki, niekiedy dochodzi także do kradzieży materiałów budowlanych. Również i takie sytuacje są przez odpowiednio przygotowane umowy ubezpieczeniowe regulowane na korzyść wykonawcy.

You might also like