calculator-723925_1920

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia oc przez właściciela pojazdu

Każdy właściciel pojazdu mechanicznego, takiego jak samochód osobowy, ciągnik rolniczy, czy motor zobowiązany jest przez polskie prawo do zawarcia umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Takie ubezpieczenie chroni nas przed koniecznością wypłaty stosownego odszkodowania osobom trzecim, które zostały poszkodowane przez nas w wypadku komunikacyjnym. Umowę na ubezpieczenie oc zawiera się na okres dwunastu miesięcy.

Wypowiedzenie oc musi zostać przedłożone ubezpieczycielowi zawsze na piśmie, w terminie minimum jednego dnia przed zakończeniem okresu obowiązywania takiej umowy. W przypadku braku takiego działania, umowa zostaje automatycznie przedłużona na okres kolejnych dwunastu miesięcy. Oczywiście wypowiedzenie oc jest nadal możliwe w takim przypadku, ale wymagane jest pisemne potwierdzenie chęci takiego wypowiedzenia. Nie wystarczy wykonanie telefonu do biura obsługi klienta, czy też wizyta w oddziale.

Wypowiedzenie oc ma najczęściej miejsce w momencie zakupu używanego auta od jego poprzedniego właściciela. Oczywiście, można się zdecydować na kontynuowanie ubezpieczenia, którym objęty był zakupiony samochód osobowy, jednak wiele osób decyduje się w takim wypadku na wypowiedzenie oc. Związane jest to z faktem, iż każdy kierowca posiada już własną historię ubezpieczenia, jest przyzwyczajony do swojego towarzystwa ubezpieczeniowego, które też oferuje mu odpowiednie zniżki za wieloletnią, bezwypadkową jazdę.

Warto jednak pamiętać, że nie zawsze wypowiedzenie oc w takim przypadku się opłaca. Często nowe towarzystwo ubezpieczeniowe, do którego wstępuje kierowca na miejsce poprzedniego właściciela, rekalkuluje wysokość składki biorąc pod uwagę właśnie staż posiadania prawa jazdy i historię ubezpieczeniową kierowcy.

Wypowiedzenie oc nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami w takim wypadku. Należy jednak pamiętać, iż ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla kierowców jest w Polsce ubezpieczeniem obowiązkowym i nie można dopuścić do sytuacji, w której kierowca porusza się po polskich drogach bez dowodu potwierdzającego wykupienie ważnego ubezpieczenia oc.

Tak więc, wypowiedzenie oc powinno odbyć się równocześnie zawarciem umowy o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej kierowcy w innym towarzystwie ubezpieczeniowym. Brak bowiem takiego ubezpieczenia może kosztować kierowcę nie tylko niepotrzebny stres, ale również może się skończyć wysokim mandatem wystawionym przez Policję. Warto mieć także na uwadze potencjalne skutki nawet najmniejszej stłuczki, która może się przydarzyć akurat takiego dnia. W sytuacji braku wykupienia ubezpieczenia oc kierowca jest zobowiązany do wypłaty odszkodowań osobom trzecim z własnej kieszeni. Pokrycie kosztów leczenia, czy też odszkodowania za pozbawienie kogoś życia, a nawet kosztów naprawy samochodu wiąże się z bardzo dużymi sumami, nieosiągalnymi przez przeciętnego obywatela. Należy więc zachować szczególną ostrożność i wraz z wypowiedzeniem umowy, koniecznie zawrzeć kolejną.

You might also like